2000 km istorijos reportažai

Žemaitukai ?brido ? Juodosios j?ros bangas

Žemaitukai tur?t? atlaikyti sunki? kelion?, raiteliai jau turi nuostoli?

Žirginink? žodyn?lio atradimai

Juodosios j?ros link su s?km? nešan?ia pasaga

Iki Juodosios j?ros keliaujantys žirgai jau rado savo viet? bandoje

Raiteliai žada dar daugiau kelioni?

Legenda patvirtinta – Vytauto Didžiojo žyg? atkartoj? žemaitukai g?r? Juodosios j?ros vanden?