2000km istorijos

Žirgai. Daug šimt? met? jie buvo geriausi lietuvi? pagalbininkai, draugai, šlov?s liudininkai. Džiaugiuosi, kad prieš du metus teko garb? vadovauti žygiui su žemaitukais prie Juodosios j?ros, pažinti žmones, kurie ir šiais laikais žirgus myli visa širdim. Žygiui, kurio varomoji j?ga  –  pagarba Lietuvos istorijai , ryžtas ir valia, žygiui, kuris skatina pasididžiavim? unikalia žemaituk? veisle, žygiui, kuris teiki? vilt?, kad lietuvi? meil? žirgams m?s? krašte atgims.

Ekspedicijos ‘’2000 kilometr? istorijos” vadovas Gintautas Babravi?ius

Vlado Š?iavinsko fotografijos

 Lrytas.lt reportažai