Futbolas

Su futbolu susij? pirmieji prisiminimai gyvenim?, kai t?tis, buv?s LFF prezidentas, nusived? ? rungtynes Klaip?doje, “Baltijos” stadione.

Džiaugiausi Klap?dos “Granito” pergal?mis, o nuo 1989 met?, kai mano šeima prad?jo gyventi Vilniuje, esu “genetinis” dabar jau legendinio “Žalgirio” gerb?jas. ? klubo rungtynes su draugais vykdavau nuo Rygos iki Minsko, dabar jau taip pat legendiniame “Žalgirio” stadione išbandžiau kone visas trib?nas, karjer? baigiau “Šiaur?s 4”, kur su grupe futbolo intelektual? ramiai – skirtingai, nei “pietie?iai” – steb?davome ir analizuodavome rungtynes….

Net bandžiau kurti “Akademin? futbolo klub?”, bet greit supratau, koks brangus – visomis prasm?mis…. – tas malonumas.

Inicijavau ir su kolegomis ?k?riau LR Seimo futbolo klub?, organizavau pirm?sias tarptautines rungtynes su Lenkijos seimo komand?. Garbingoj vietoj saugau marškin?lius su Tusko, dabartinio Lenkijos ministro-pirmininko, pavarde. O dar anks?iau, su draugais – šaip?nais ?steigiau FK “Pelegentai”. “Babravi?ius dirba m?s? stogu Seime. Paskutin? kart? žaid? už komand?, kai buvo ?vedamas litas, v?l žad?jo žaisti, kai bus ?vestas euras ….”. Tad dirbu “etatiniu” fotgrafu, kai tik turiu prog? lankausi ir kitose Sekmadienio futbolo lygos klub? rungtyn?se, nes futbolas – nebl?stanti meil?.

Tuo skaudžiau matyti dabartin? situacij?, kai ne tik smunkame žemyn FIFA reiting? lentel?se, bet ir “šviesos tunelio gale” nesimato. Futbolo bendruomen?s reikalas iš dabartinio s?stingio pabust, bet ?ia jau atskira tema….. Tuo labiau, kad ir mano, buvusio LFF viceprezidento, kalt?s dalis yra.

www.futboloforumas.lt