Baltoscandija, 1999

1999 m. vasar? organizavau istoriko ir diplomato Vytauto Žalio inicijuot? pirm?j? istorijoje j?ros kelion? irkline 4,8 m
ilgio „Baltoscandia“ kanoja nuo Palangos iki Švedijos Kalmar?s miesto. Plauk? “Klaj?n? klubo“ nariai Vytautas Žalys,
Vytautas Germanavi?ius ir Audrius Skurvydas. Kanoj? lyd?jo jachta Ragain?-2 (kapitonas A. Varnas, K. Marcinkus, A.
Marcinkus, G. Grigaitis, V. Š?iavinskas, V. Jankevi?ius). Šiuo ?ygiu buvo pagarsinta daktaro Jono Šli?po propaguota
Baltijos j?ros šali? vienyb?. Piet? krypties v?jai buvo palank?s. 420 km atstum? nuo Palangos iki Kalmaro vyrai ?veik?
per 12 par?, stabtel?j? poilsiui Gotlando ir Elando salose.