Tunguska, 1997

1997 liepos 12 – rugpj??io 11: Rusija, Tunguskos katastrofos regionas Sibire – Vanavara, Mutoraj, Baikit, Poligus,
Kim?iu, ?iunia ir Podkamenaja Tunguskos up?s.

Milžiniški Sibiro plotai tyrin?tojams buvo nepasiekiami ilg? laik?. Šioje gigantiškoje teritorijoje izoliuotumas
tebejau?iamas visose gyvenimo srityse. Keliautojo akiai atsiveria neliestas pirmykšt?s gamtos grožis.

Viena didžiausi? gamtos paslap?i? – Tunguskos meteorito katastrofos m?sl? jaudina ne tik mokslininkus. Paskelbta
virš 100 š? fenomen? aiškinan?i? hipotezi?. Kai kurios j? skelbia, kad ?ia nukrito kosminis laivas ir ?vyko branduolinis
sprogimas. Skeptikai tvirtina, kad jokio meteorite nebuvo, iš žem?s gelmi? išsiverž? ir sprogo didžiulis duj? kamuolys.
M?s? ekspedicijos tikslas buvo nufilmuoti mistin? Tunguskos meteorito kritimo viet?, supažindinti su šiuo mažai
žinomu kraštu, jo gamta. Apie Tungusk? pasakojama dviejuose Juliaus Pauliko režisuotuose filmuose.

Keliavo: Gintautas Babravi?ius, Gediminas Grigaitis, Konstantinas Marcinkus, Tomas Jonušas, Rimantas
Kanapienis, Boleslovas Grina, Valdemaras Kavaliauskas, Paulius Korsakas, Mindaugas Kulbis, Alfonsas Kievišas,
R?m?: Radiocentras, Respublika, Lietuvos draudimas, Sparta, LNK, Veidas.