Meksika, 1999

Meksika 1999 m. sausio 25 – vasario 14

Maršrutas: Meksika – Mechikas, Teotihuacano piramid?s, La Malince virš?n?, Piera Grande ugnikalnis – Pica de
Orizaba virš?n?, Tla Chichuca, Jalcomutco, Pescados up?, Isla Verde sala, Vercruz, Torreon, Gomez Palacio, Mapini,
Siera Rosario kalnai, Siera India ola, Las Lilas dykuma.

Meksika – tre?ioji pagal dyd? ?vairi? kult?r? ir taut? Lotyn? Amerikos šalis. ? užmaršt? nugrimzdo didžiosios Meksikos
teritorijoje gyvenusios civilizacijos. Besivystanti valstyb? grumiasi su rimtomis ekonomikos negandomis. Pasaulio
tur?i? s?raše meksikie?i? daugiausia, o ištisi sostin?s Mechiko kvartalai tebegyvena be elektros ir vandens. Šalis
žymi gyventoj? ugningu temperamentu, aistra gyventi. Keliaujantys ? Meksik? turi nuspr?sti, kam teiks pirmenyb?:
archeologijos paminklams, kolonij? miest? r?mams, poilsiui Ramiojo vandenyno ir Karib? j?ros papl?dimiuose,
kelionei dykumomis, kaln? up?mis… Apie tai pasakoja operatoriaus ir režisieriaus Vytauto Jankevi?iaus trys filmai.

Keliavo: Bernardas Paukštys (vadovas), Gintautas Babravi?ius, Gintaras ?ernius, Birut? ?erniuvien?, Rimantas
Dapkus, Raimonda Dapkien?, Povilas Giedrys, Sigita Jamontait?, Vytautas Jankevi?ius, Algirdas Kumža, Konstantinas
Marcinkus, Birut? Meškauskien?, Ri?ardas Vaitik?nas, Regina Vaitiek?nien?, K?stutis Zaleckas.

R?m?: Sanex, Fuji Film, Baltic Clipper, Berlin-Chemie, Ramig?, LRT.